Sipariş Telefonları:


0 216 671 98 99 / 0530 498 56 56

FireBoard
Hoşgeldiniz, Ziyaretçi
Lütfen Giriş ya da Kayıt.    Şifrenizi mi unuttunuz?
SMMM STAJ BAŞLATMA DERS NOTLARI-DENETÇİ SIRALAMASI (1 inceleyen) (1) Ziyaretçi
EN ALT Cevapla Beğenilen: 0
BAŞLIK: SMMM STAJ BAŞLATMA DERS NOTLARI-DENETÇİ SIRALAMASI
#710
total (Kullanıcı)
Gold Boarder
Gönderiler: 180
graph
Şu An Sitede Değil Kullanıcı bilgilerini görmek için tıklayın
SMMM STAJ BAŞLATMA DERS NOTLARI-DENETÇİ SIRALAMASI 5 Yıl, 8 Ay önce Başarı: 0  
DENETİM TEKNİKLERİ :
Denetçinin delil elde etmek için kullandığı her türlü araca denetim tekniği denir. Delillerin elde ediliş şekillerine denetim tekniği denir. Genel anlamda denetim tekniği denetimin yürütülmesi sırasında işlemlerin nasıl denetime tabi tutulacağını açıklar. Denetim yöntemleri ise denetim tekniğinden daha geniş kapsamlı olarak bu denetim tekniklerinin hangi yöntem içerinde uygulanacağını belirlemektedir.

Denetim tekniklerini şu şekilde sıralayabiliriz:
1-) Sayım ve envanter incelemesi
2-) Belge incelemesi
3-) Gözlem
4-) Bilgi toplama
5-) Doğrulama (mutabakat)
a-) Pozitif doğrulama
b-) Negatif doğrulama
6-) Karşılaştırma ve aritmetik inceleme
a-) Karşılaştırma
b-) Aritmetik inceleme
7-) Analitik inceleme

1-) Envanter ve sayım incelemesi : Bu teknik fiili durum ile kayıtların karşılaştırılmasıdır. Sayım ve envanter incelemesinin 2 boyutu vardır.
a-) İşletmenin kayıtlarında görülen fiziki varlıkların gerçekten var oluşunun tespiti.
b-) Bu varlıkların işletmeye ait olup olmadığının tespiti.

2-) Belge incelemesi : Belgelerin içeriğinin ve kayıtlara uygunluğunun araştırılmasıdır. Şekli ve içerik incelemesidir. İçerik maddi incelemedir. Şekil kayıtlara uygunluktur. Belgenin varlığı gerçekliği ve doğruluğu incelenir. Belgelerin içeriğinin yapılan işle mütenasip olup olmadığına bakılır.

3-) Gözlem : Denetçinin süreçlere işlemlere ve insanlara nezaret etmesidir.

4-) Bilgi toplama : İşletme kayıtları ve belgelerinde gerekli ve yeterli açıklığın olmadığı hallerde ilgililerden bilgi alınması ve alınan bu bilgilerin tutanakla tespit edilmesidir. Denetçi işletme dışından da bilgi toplayabilir.

5-) Doğrulama : İşletme kayıtlarında yer alan konuların üçüncü kişiler nezdindeki defter ve belgeler üzerinden araştırılarak tespit yapılmak suretiyle doğrulanmasıdır. Doğrulama 2 türlü yapılmaktadır:

a-) Pozitif doğrulama (Teyit): Bilgi istenen üçüncü kişiden her halükarda mektuba cevap vermesi istenir. Denetim riski yüksek olan konularda pozitif doğrulama yapılmalıdır.

b-) Negatif doğrulama (Teyit): Bilgi istenen üçüncü kişiden sadece doğrulatmak istenen konu üzerinde mutabık değilse cevap vermesi istenir. Cevap gelmemesi durumunda incelenen konu doğru kabul edilir. Bu nedenle riski yüksektir.
Denetçi risksiz gördüğü konularda negatif doğrulama riskli gördüğü konularda pozitif doğrulama tekniğini seçmelidir. Teyit mektubu denetçi tarafından yazılır denetlenen işletme tarafından imzalanır ve denetçi tarafından postaya verilir. Cevapların denetçiye gelmesi istenir.

6-) Karşılaştırma ve aritmetik inceleme : Bu tekniğin iki boyutu vardır.

a-) Karşılaştırma : Aralarında uygunluk bulunması gereken tutarların karşılaştırılması ve her türlü tutar aktarımlarının kontrolüdür.

b-) Aritmetik inceleme : Kayıt ve belge üzerindeki her türlü aritmetik işlemin doğruluğunun incelenmesidir. Bu teknik yeniden hesaplama demektir. Amortisman hesaplamalarının incelenmesi yeniden değerleme reeskont işlemleri kıdem tazminatı karşılıklarının yeniden hesaplanması bunlara örnektir.

7-) Analitik inceleme : İşlem ve hesaplarda önemli sapmalar varsa bunların tespit edilmesi amacıyla cari yıl hesaplarının aylık veya yıllık olarak randıman verimlilik üretim tüketim kapasite kullanımı ve benzeri bakımlardan önceki yıl hesap ve işlemleri ile bütçe verileri ile ve sektör ortalamaları ile oran ve trend analizi gibi istatistiksel yöntemler kullanılarak karşılaştırılması ve değerlendirilmesidir. Analitik inceleme sonuçları kesin delil değildir. Bu delillerin mutlaka başka delillerle desteklenmesi gerekir.
 
Kayıt Tutuldu Kayıt Tutuldu  
  Herkesin yazı yazması yönetici tarafından engellenmiştir.
EN ÜST Cevapla
Sistem: FireBoardGönderileri Masaüstünüze Alın